Met stichting Sayah International Foundation zamelen wij onder andere dekens, winterjassen, speelgoed en overige kleding in. Heeft u nog zulke spullen, welke in goede conditie zijn en gebruikt u deze niet meer? Breng het gerust bij ons langs, zodat wij hier met zijn allen hulpbehoevende mensen een hand toe kunnen reiken om het leven voor hen iets draaglijker te maken.

Wilt u meer weten over onze visie, missie en ambities? Lees dan ons beleidsplan.

Donatie in de vorm van geld is ook mogelijk. U kunt dit doen op rekeningnummer NL43ABNA0889.2879.29 t.n.v. Sayah International Foundation of in één van onze collectebussen, welke op steeds meer plekken zullen verschijnen.

Uw donatie zal worden gebruikt om projectmatige acties te organiseren, zoals het uitdelen van winterjassen en dekens in de winterperiode in bijvoorbeeld arme regio’s van Marokko.

Ervaart u zelf hoe het is om op of onder de armoedegrens te leven en kunnen wij u hulp bieden door het doneren van kleding of spullen? Check of u in aanmerking komt door een e-mail met uw naw-gegevens te sturen naar stichting@sayah.eu.

Onze stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van reis- en verblijfskosten aan bestuursleden.