Onze stichting Sayah International Foundation kent geen beloningsbeleid.

Alle activiteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd en ontvangen daarvoor geen vergoeding, hiermee genieten de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden.

De bestuursleden hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van reis- en verblijfskosten aan bestuursleden.

Ingangsdatum: 01-09-2020