Visie en Missie
Met het oprichten van stichting Sayah International Foundation willen wij hulp en ondersteuning aan kansarme mensen in Nederland en in het buitenland bieden en houden wij ons bezig met het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verbandhouden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Ambities
Wij trachten ons doel te bereiken door onder meer het initiëren en uitvoeren van activiteiten en projecten ten behoeve van de doelgroep. Zoals het inzamelen van onder andere kleding, speelgoed en dekens en het uitgeven hiervan aan mensen die dit nodig hebben. Daarnaast hebben wij de intentie om projectmatig iets in de arme regio’s van Marokko te organiseren, zoals op locatie kansarme mensen in de winterperiode te voorzien van warme kleding en dekens.

Voor zowel de financiën als de goederen is Sayah International Foundation afhankelijk van giften. Daarnaast zijn wij op zoek naar sponsors voor het doneren van goederen. Wij hopen dat onze sponsors hun bijdrage blijven geven om dit werk te kunnen blijven doen. Nieuwe sponsors worden constant gezocht en zijn altijd welkom. Wij willen de ANBI-status behalen en deze bij de belastingdienst aanvragen, mede om zo financiële giften voor sponsors aantrekkelijker te maken.

Sterkten en Zwakten
Zwakte(n): Deze stichting is net opgericht en zal officieel nog verder ontwikkeld worden. Echter beschikken wij al over een breed eigen netwerk, dat wij nog verder willen uitbreiden. Sterkte(n): Door ons reeds bestaande netwerk in zowel Nederland en Marokko, kennen wij de lokale gebruiken.

Strategische Doelstelling / Stappenplan
Om ervoor te zorgen dat de spullen en donaties terecht komen bij mensen die het echt goed kunnen gebruiken, zullen wij contact zoeken met diverse instanties en sociale diensten.
Voor een goed verloop van het projectmatig organiseren van het uitdelen van diverse benodigdheden in Marokko, zal bestuurder A. Marguoum 1x per jaar naar het project reizen.
De resultaten van onze projecten zullen op onze eigen website worden geplaatst.

Dit beleidsplan is op dit moment een plan in uitvoering om de stichting zo goed mogelijk vorm te geven. Wij zullen dit plan steeds verder gaan ontwikkelen en professionaliseren. Zo is de bankrekening in aanvraag en wordt er hard aan de website gewerkt. Tevens zullen wij onze baten en lasten ieder jaar (over het afgelopen jaar) binnen de gestelde termijn na afsluiting van het boekjaar publiceren op de website. Dit conform de ANBI-richtlijnen.

Sayah International Foundation heeft geen winstoogmerk. Donaties in de vorm van goederen en geld zijn altijd welkom. Goederen kunnen worden gebracht aan de Kamerlingh Onnesweg 37 te Dordrecht. Financiële donaties kunnen gedaan worden op rekening NL43ABNA0889.2879.29 tnv Sayah International Foundation.